Tips wetgeving


 

Wie geeft toestemming voor opnamen bij NS?

Om opnamen te mogen maken op het station heb je in veel gevallen toestemming nodig, voor het maken van opnamen in de trein is altijd toestemming nodig. Wie die toestemming verleent, hangt af van het doel van de opnamen en de plek waar die gemaakt worden. [....]

 


 

AVG en Fotografie

Een foto van een persoon is doorgaans een persoonsgegeven. Bijna alles wat je met de foto doet, bijvoorbeeld opslaan op je computer of verkopen aan derden, geldt als een verwerking van persoonsgegevens waarvoor de regels van de AVG gelden. [....]

 


 

 

Welke typen werk vallen onder het auteursrecht?

De eigenaar van het auteursrecht heeft (enkele uitzonderingen daargelaten) het exclusieve recht het werk op bepaalde specifieke manieren te gebruiken. Als iemand een oorspronkelijk werk maakt dat is vastgelegd op een fysiek medium, is deze persoon automatisch de houder van het auteursrecht op het desbetreffende werk. [....]

 


 

 

 

 

 

 

'The term copyright is a highly descriptive term:
the right to make copies.'

Marshall A. Leaffer