Stukje historie

 

Pagina voor het laatst aangepast op 8 februari 2024.

stukje historie

voor mijn kids

 

Belangstelling

Al van jongs af aan heb ik een brede belangstelling gehad voor architectuur. Mijn eerste kennismaking met architectuur was als klein kind in de boekenkast van mijn ouders. Het boek ‘Het Bouwen van Landhuizen, naar werken van Jan Rebel’ vond ik - en vind ik nog steeds - een mooi en interessant boek en het boek heeft uiteindelijk een blijvende indruk gemaakt. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met plattegronden in combinatie met fraaie zwart-wit foto's. De teksten en beelden hebben blijkbaar op jonge leeftijd mijn verbeelding geprikkeld en uiteindelijk de kiem gelegd voor een diepere interesse, begrip en waardering voor architectuur in het algemeen.

20170325_012-zw-layout-out-leeg-1920x1080---1350x900.jpg

Metrostation Den Haag Centraal. Ontwerp: ZJA Zwarts & Jansma Architecten.

 

Jan Rebel

In het in 1950 uitgegeven boek is een uitgebreide selectie opgenomen van de mooiste werken van de Nederlandse architect Jan Rebel (1885-1961). Jan Rebel woonde en werkte in Laren en was gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van landhuizen. Wellicht dat de fascinatie voor dit boek de oorzaak was dat mijn ouders mij van jongs af aan hebben gestimuleerd om architect te worden. Toch zou het dat niet gaan worden.

 

Het-Bouwen-van-landhuizen-collage001_zw_1920x0720_1x1800x0600.jpg

Impressie van het boek 'Het bouwen van landhuizen, naar werken van Jan Rebel'.

 

Voorwoord bij het boek door de uitgever

De vernieuwing van de Nederlandse architectuur is niet begonnen bij de stadswoning, doch bij de villa en het landhuis. Steeds heeft het landhuis een verdiende opmerkzaamheid genoten van de Nederlanders. In de nabijheid van de grote plaatsen verrezen in de 18e en 19e eeuw die statige, rustige buitenverblijven, waar de kooplieden na het drukke zakenleven verwijlden. Die trek naar buiten had ook funeste gevolgen en de wansmaak en eigenbouw begonnen hoogtij te vieren. Gelukkig kwam er een kentering en ontstond een eigen landhuisarchitectuur, waarvan de landhuizen gebouwd door de architect Jan rebel te Laren, een prachtig voorbeeld geven. Rebel heeft zich niet aan vreemde mode-stromingen en aan een architectuur met een voorbestemde korte levensduur bezondigd. Hij is zichzelf gebleven en heeft zijn eigen stijl gevormd. Zijn geniale en originele verwerking van grondplan en het daaruit logische en aesthetisch opgebouwd vormgeheel geven blijk van de grootheid van zijn persoon en zijn werk. Hij is geen slaafse navolger van een uitgesproken stijl, doch weet het oude op artistieke en schilderachtige wijze toe te passen en te verwerken met typisch Nederlandse materialen als baksteen, leipannen en riet. Rebel beschikt over een rijke vormenschat, die hij met aangeboren talent verwerkt, waardoor vele van zijn scheppingen ware kunstwerken zijn, Dit boek geeft meer dan een reeks landhuizen in het algemeen, het geeft een beeld van het werk van een van Nederlands grootste landhuisbouwers van de 20e eeuw.

De Uitgever

 

Hans Spies

De foto's in het boek van de architect Jan rebel zijn gemaakt door de in Andernach (Duitsland) geboren fotograaf Hans Spies. Spies vestigde zich in 1931 als immigrant in Nederland. Hij maakte hier - aanvankelijk in compagnonschap met Jaap d’Oliveira - naam als specialist in architectuur- en interieurfotografie. Tot zijn opdrachtgevers behoorden diverse architecten van de richting van het Nieuwe Bouwen en nieuwzakelijke interieurontwerpers. Hij heeft een omvangrijk archief nagelaten, waarvan onder andere de interieuropnamen van niet meer bestaande passagiersschepen een historisch belangwekkend deel vormen. Zijn archief is vooral een beeldreservoir van kwalitatief goede documenten op het gebied van architectuur en interieurkunst en is opgenomen in de museumcollectie van het Nederlands Fotomuseum.

 

Rond huis

Als tiener vond ik het leuk om huizen te ontwerpen en te tekenen. Ik herinner mij nog een 'ontwerp' van een rond huis met een grote veranda, gebouwd op een soort van terp met daaronder een grote garage en rondom veel glas. Uiteindelijk werd toch niet niet architectuur maar fotografie mijn vak. De fascinatie voor het architectonisch ontwerp, stedenbouw en landschapsarchitectuur zijn nooit verdwenen en ik ben het werk van veel architecten belangstellend blijven volgen. Waar ik ook ben, ik kan altijd altijd gefascineerd raken door de kunstzinnige en creatieve vormgeving van menig gebouw dat is ontstaan door het ruimtelijk inzicht, de technische kennis en de visuele vaardigheden van de ontwerper. In mijn dagelijks werk komt mijn belangstelling voor architectuur nog steeds goed van pas bij het fotograferen van bijvoorbeeld industriële bouwprojecten. In de loop der jaren heb ik de bouw van diverse kantoren en fabrieken fotografisch mogen vastleggen waaronder meerdere fabrieken van General Electric Plastics B.V. in Bergen op Zoom (nu Sabic Innovative Plastics B.V.)

PMC-762_030_PMC-764_054_1920x0720_1x1800x0600.jpg

Reportage van de nieuwbouw van de nieuwe fabriek van Pommec Technical Equipment B.V. (nu Hytech-Pommec).

Ontwerp RoosRos Architecten.

 

Architecten

Architecten die met hun ontwerpen indruk op mij hebben gemaakt en volg zijn o.a. de  Nederlandse architecten Jan rebel (1885-1961), nu Architectenbureau Jan Rebel, Rem Koolhaas (1944), Gerrit Rietveld (1888-1964) en Winy Maas (1959), de Braziliaan Oscar Niemeyer (1907-2012), de Amerikaanse architect en schrijver Frank Lloyd Wright (1867-1959), de in 1951 geboren Spaanse architect en civiel ingenieur Santiago Calatrava, de Japanse architect Tadao Ando (1941) en de helaas te vroeg overleden Britse uit Irak afkomstige architecte Zaha Hadid (1950-2016). 

20160525_015_1920x1020_1x1800x0900.jpg

De verticale stad 'De Rotterdam' (links) van Rem Koolhaas

 

 

 

 


"Vasthouden en Overwinnen"


Jan Rebel (1885-1961), architect


 

 

 

 

Leven en werk van Jan Rebel

Bron: Het bouwen van Landhuizen naar werken van Jan Rebel, uitgever H. Meulenhof, Amsterdam.

Leven en werk van Jan Rebel, geschreven in 1950 door Jos. Lussenburg.

 

"Vasthouden en Overwinnen"

Toen mij als oud-Laarder die het genoegen had enkele jaren met Jan Rebel samen te wonen, werd gevraagd een korte schets over het leven en werk van deze stoere, hardwerkende landhuisbouwer te schrijven, heb ik dat gaarne aanvaard. Als ik het leven van deze man in enkele woorden zou moeten karakteriseren, zou ik daar als devies boven willen plaatsen: "vasthouden en Overwinnen".

Lees verder

 

 

 

 


Ludwig van Hooren is lid van Dutch Photographers (DuPho), platform GKf, Federation of European Photographers (FEP), Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), Canon Professional Services (CPS).

Ludwig van Hooren Vakfotografie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Breda. Op alle werkzaamheden zijn de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van toepassing.


 

Terug naar portfolio Architectuurfotografie